GDQ – Mäter din grupps effektivitet

Tänk att få svart på vitt vilka frågor du och din grupp ska fokusera på för att bli ännu effektivare och samtidigt må ännu bättre tillsammans! Det kan du få nu.
Som första och enda vetenskapliga verktyg i världen ger GDQ er både svar på hur effektiva ni är just idag och exakt vilka områden ni behöver arbeta med för att fortsätta utvecklas.

GDQ (The Group Development Questionnaire) är ett statistiskt tillförlitligt verktyg utvecklat för att mäta gruppers effektivitet och ge grupper information om utvecklingsområden. Susan A Wheelan, f.d. Professor vid Temple Universitety i Philadelphia, har studerat grupper, gruppers liv och framför allt gruppers utveckling, under mer än 30 år.Redan 1990 presenterade Susan A Wheelan en integrerad cyklisk modell (IMGD) över gruppers utveckling. Modellen identifierar 4 (5 ) utvecklingsfaser. Precis som vi människor tar grupper sig igenom olika utvecklingsfaser i livet och utvecklas för varje fas den går igenom. Ibland behöver vi stöd och hjälp på vägen.

Mätverktyget GDQ visar i vilken utvecklingsfas gruppen är i och ger värdefull information om de frågor och områden gruppen behöver fokusera på för att ytterligare utveckla sin effektivitet och sitt teamarbete.

Syftet med GDQ är att stödja gruppens utveckling för att nå sina mål.
GDQ genomförs endast av licensierade tränare.


Så här går det till;

mengbox

Gemensamt möte
Introduktion av GDQ och kort instruktion

Individuellt mail med länk till GDQ online
Gruppens medlemmar genomför individuellt sin GDQ inom överenskommen tidsperiod.

Gemensam återkoppling av resultat
Översikt av GDQ som verktyg, grupputvecklingsmodellen (IMGD) och gruppens eget resultat.

Gemensamt arbeta fram en plan
Gruppen ges stöd i arbetet att enas om prioritering av de frågor och områden som enligt resultatet har betydelse för gruppens utveckling. Aktiviteter definieras i en handlingsplan.

Eget arbete: Från ord till handling
Gruppen arbetar med och genomför aktiviteter enligt plan i det dagliga.

Stöd på vägen?
Kan vid behov byggas in i ett anpassat upplägg.

Ny mätning?
Ger värdefull feedback på effekten av det gruppen har arbetat med och åstadkommit samt information om nya fokusområden.