Hjärnan & Jobbet

Insikter som ger resultat

Idag upplever många på jobbet och i sitt privatliv en känsla av otillräcklighet och en ökad stress som påverkar organisationen, relationer och sig själva på ett negativt sätt. Orsakerna kan vara många men utmynnar i en oönskad situation både för organisationen och individen. Detta kan ändras!

Effektivitet och välmående

Skapa en miljö med minskad upplevelse av stress och där personalens faktiska potential nyttjas och få en effektiv organisation. Som mår bra! Ny forskning och kunskap om vår hjärna ger vägledning i hur vi effektivt kan påverka vår arbetsmiljö och vad vi kan göra för att optimera prestationen och samtidigt må bättre. Med kunskap om biologi och hjärnan, insikter om sig själv som individ och organisationen tillsammans med konkreta metoder kan man få tillstånd varaktiga förändringar. Vinsterna är stora både för organisation och för individ.

Nya arbetsmiljöföreskrifter för arbetsgivare

För arbetsgivare kommer under 2016 nya föreskrifter i Arbetsmiljölagen som förtydligar arbetsgivarnas ansvar när det gäller organisatoriska och sociala aspekter på arbetsmiljön. De syftar till att minska den arbetsrelaterade ohälsan och ge stöd till arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljöarbetet inkluderar bl a arbetsmiljöpolicy, kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling samt kartläggning av risker i verksamheten.

Tillsammans med er arbetar vi igenom ett 7-punktsprogram för att hitta det som ni behöver i er organisation och för era medarbetare;

  • Göra nuläges-analys
  • Skapa förståelse för vad som påverkar arbetsmiljön
  • Förstå vad som behöver göras i den egna organisationen
  • Involvera medarbetarna – få kunskap, reflektera runt och förstå hjärnans behov
  • Sätta mål
  • Skapa konkreta handlingsplaner och genomförande
  • Följa upp

Vi är ett nätverk som med våra samlade kompetenser och erfarenheter  erbjuder ett brett stöd i organisationers utveckling.

Monica

Monica Eng
Framgångsrikt utvecklat grupper, ledare och medarbetare i stort antal företag i olika branscher. Bakgrund som HR-chef och chef för krishantering. Undervisar i bl a arbetspsykologi, arbetsrätt, krishantering och personaladministration och leder workshops i svåra samtal och konflikthantering. ICF  diplomerad coach, certifierad i DiSC och GDQ.
070-746 71 76
monica@mengco.se

 

SaraH

Sara Holmgren
Lång erfarenhet från privata företag och marknadsföring och är ICC-certifierad coach. Arbetar med utveckling av människor för att skapa resultat som både gynnar verksamhet och individer. Jobbar bl a med undersöknings-metoden Insiktshjulet, coachning, workshops.
070-511 16 75
sara@peopleinsight.se

 

Lisbeth

Lisbeth Dahlin
Coachat och stöttat individer och organisationer i krävande situationer med dokumenterat resultat. Forskat och undervisat vid Karolinska Institutet kring smärta, stress och stressrelaterad ohälsa. Utbildning inom ledarskaps- och organisationsutveckling, traditionell och västerländsk medicinsk akupunktur, fil. mag. pedagogik, legitimerad sjuksköterska.
070-427 85 45
lisbeth@curandera.se

 

Niclas

Niclas Rasmusson
Erfaren coach, försäljnings- och ledarskapsutvecklare som jobbat med framgångsrika uppdrag i ett stort antal företag. Utbildar och coachar grupp och individ med fokus på resultat. Unik kompetens inom B2B och B2C, förändringsledning, presentationsteknik mm.
076-056 80 00
niclas.rasmusson@salesoggle.se