Kris

Hur har de tänkt, hur har de organiserat sig och hur har de hanterat krisen, företagen som lyckas ta sig ur mycket svåra situationer och ändå minimerat skadan för kunder, egen personal och varumärke?

Jag har haft många spännande, utvecklande och utmanande roller i mitt yrkesliv. Få av dem kan jämföras med funktionen som huvudansvarig för säkerhet och krisberedskap i resebranschen. Jaha, den branschen tänker du, den kan ju inte jämföras med vår. När det gäller att förbereda sig för oväntade händelser, så kan den det. Jag vet vad och även hur du behöver gå till väga för att både följa lagstiftningen och vara väl förberedd.

Att känna trygghet i beslut och agerande, att ta och ha kontroll när det oväntade inträffar förutsätter att du tänkt till före. Med god planering, en genomtänkt (kris)organisation, kunskap och mental beredskap kommer ni att ta er igenom. Jag vet.

Stöd, hjälp och ledning i det förberedande planeringsarbetet kan ha avgörande betydelse för organisationens framtida förmåga att med framgång hantera oväntade händelser. Information, utbildning och kontinuerlig övning är en absolut nödvändighet för att upprätthålla säkerhet och trygghet i och omkring krisledningen.

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder jag hjälp med;

  • Stöd eller projektledning i uppbyggnad av organisation och krisplaner
  • Utbildning i krishantering och krisledning –
    ”En plan innan krisen – fem viktiga steg till god krishanteringsförmåga”
  • Seminarium eller föreläsning för insikt och inspiration –
    ”När verkligheten överträffar det värsta scenariot”