Oss Människor Emellan

Det sker alltid något Oss Människor Emellan. Oavsett om Vi är chef, ledare eller nyckelspelare har Vi alla olika stora ryggsäckar och Vi är olika som individer. Likväl behöver alla arbeta tillsammans för att leverera vad som förväntas.

Vi tittar tillsammans på t.ex. kundmötet, projektet, arbetslaget och hur varje individ kan utvecklas och bidra för att organisationen skall komma vidare. Med många skratt,  en och annan tår i dialog och diskussion går Vi tillsammans med deltagarna igenom de verktyg och den kunskap som behövs. Oftast med en DISC analys som utgångspunkt.