Projekt

Att genomföra ett uppdrag som som konsult eller anställd kanske inte alltid kräver att man skapar ett projekt. Det beror givetvis på uppdragets art och hur stort det förväntas bli och vilka resurser som behövs och finns tillgängliga. Om det still slut blir ett projekt finns det många vägar att gå  då projektledning kan drivas på flera olika sätt.

Vilken projektledningsmodell skall Du välja? Skall det vara ett agilt projekt eller inte? Och vad betyder i så fall att köra ett projekt agilt? Frågeställningarna är många när vissa uppdrag skall genomföras i en organisation.

Jag hjälper Dig hitta rätt angreppssätt och modell för uppgiften.