Krisplaner, Krishantering & Ledarskap
Projekt - Utbildning & Genomförande
Oss Människor Emellan

Utbildningar, seminarier och föredrag

Oss människor emellan

Krisplaner & Krishantering

Hur har De tänkt? Hur har De organiserat sig? Och hur har De hanterat krisen, företagen som tagit sig ur mycket svåra situationer och ändå lyckats minimera skadan för kunder, egen personal och varumärke? Jag har många års erfarenhet av uppbyggnad av krisorganisationer och krisplaner och hur förberedelserna hjälper när krisen väl är ett faktum. Vet Du hur Ni skall göra vid en oväntad händelse?

Läs mer!

Projekt - Utbildning & Genomförande

Vilken projektledningsmodell skall Du välja? Skall det vara ett agilt projekt eller inte? Skall det vara ett projekt? Frågeställningarna är många när vissa uppdrag skall genomföras i en organisation. Jag hjälper Dig hitta rätt angreppssätt och modell för uppgiften.

Läs mer!

Oss Människor Emellan...

...sker alltid något i mötet. Vi bär alla på olika ryggsäckar och vi är olika som individer. Likväl behöver alla arbeta tillsammans för att leverera vad som förväntas. Vi tittar tillsammans på t.ex. kundmötet, projektet, arbetslaget och vad varje individ kan bidra med för att organisationen skall komma vidare.

Läs mer!